Olen maisemassa,
josta haluamme pois.

 

Hajumme

 

kun odotamme
ajan liikahtavan,

 

edes vähäisen.

– Se on vain sumua 1/8 – Käyttöohjeet