En menettänyt tajuntaani.

Se menetti meidät.

– Minä olin siellä 10/11 – Käyttöohjeet